Civis Activus

Asociacija "Civis activus" vienija žmones, kurie tiki demokratijos galia, kiekvieno piliečio galia. Mes esame už dialogą, bendradarbiavimą ir pagarbą kiekvienam žmogui. "Civis activus" vienija žmones vertinančius - solidarumo, socialinio teisingumo, laisvės bei lygybės ir demokratijos vertybes, kurie aktyviai dalyvauja miesto ir šalies visuomeniniame gyvenime. Mes sveikiname kiekvieno savo nario iniciatyvą, gerbiame kiekvieno savo nario nuomonę ir siekiame įgyvendinti viešas iniciatyvas ir valstybei naudingą veiklą.

Asociacija "Civis activus"
www.civisactivus.lt
Kodas 304622013
Banko sąskaitą: LT777290000001606024
Sevastopolio g. 5-44, Šiauliai

aukštyn

asociacijos įstatai

Pirmininkas


Domas Griškevičius
el. p.: domas@civisactivus.lt,
el. p.: pirmininkas@civisactivus.lt,
tel.: 8 672 51617.


Valdyba

el. p.: valdyba@civisactivus.lt,


Donatas Vadalauskas
el. p.: donatas@civisactivus.lt.

Mindaugas Stoncelis
el. p.: mindaugas@civisactivus.lt,
tel.: 8 685 47462.

Ernesta Daukšienė
el. p.: ernesta@civisactivus.lt,
tel.: 8 636 03780.

Dalia Dambrauskienė
el. p.: dalia@civisactivus.lt,
tel.: 8 620 64490.

Atsakingasis sekretorius


Malik Agamalijev
el. p.: malik@civisactivus.lt,
el. p.: info@civisactivus.lt,
tel.: 8 672 33500.


Kontrolės komisija

Nerijus Blovieščius, Andrius Černauskas, Deividas Petrolevičius.
el. p.: kontrole@civisactivus.lt,

aukštyn